Project

Een project met Provinciale subsidies

Het project werd gesubsidieerd door de Provincie West-Vlaanderen in het kader van “Flankerend Onderwijs”

 

Voor wie

De meeste experimenten zijn opgezet voor leerlingen uit het laatste jaar basisonderwijs en de eerste graad secundair onderwijs.

Alle klassen uit West-Vlaanderen zijn welkom.

Wat

Greenhouse is een leeromgeving waar leerlingen worden uitgedaagd om experimenten op te zetten, hun gegevens te verwerken en oplossingen te formuleren. Dit gebeurt op een innovatieve manier door sensoren te gebruiken die naast de klassieke weg ook in een computer en de rekenmachines van de leerlingen ingelezen kunnen worden.

Alle projecten zijn STEM-experimenten en hebben een link met ecologie.

We vertrekken telkens met de overtuiging dat een technisch wetenschappelijke aanpak een oplossing kan bieden voor een aantal hedendaagse ecologische problemen.

Daarnaast wordt in het Greenhouse-lokaal info voorzien die de aanzet moet zijn om rond thema’s te werken die het wetenschappelijke aspect overstijgen. We focussen op 3 thema’s die in onze hedendaagse context een hoge maatschappelijke relevatie hebben, namelijk “rationeel afvalbeheer”, “klimaatopwarming” en “watertekort”.

 

 

 

Onze sponsors

Zonder onderstaande partners was deze realisatie niet mogelijk