Hoe werkt het?

Voorbereiden

De bezoekende leerkracht begeleidt zelf zijn klasgroep.

Het is uiteraard niet mogelijk om dit zonder voorbereiding te doen. Daarom verwachten we dat de begeleidende leerkracht

  • Zelf een Teach the Teacher moment bijwoont
  • In het Green House-lokaal uitleg krijgt van een collega die de Teach the Teacher heeft bijgewoond.

Klik op de knop hieronder om te zien wanneer de eerst volgende Teach the Teacher doorgaat.

Indien de leerkracht dit wenst, kan hij/zij een voorbereidend bezoek (zonder leerlingen) aan de Green House brengen. Op die manier kan de begeleidende leerkracht de proeven eens vooraf, op eigen tempo, doornemen of uitvoeren. Een aanvraag hiervoor gebeurt via het tabblad ‘Contacteer ons’.

Inschrijven

Om praktische redenen vragen we om minstens 10 werkdagen op voorhand in te schrijven.
Bezoek met leerlingen kan op maandagmiddag en donderdagmiddag.
Een voorbereidend bezoek (zonder leerlingen) kan, in onderlinge afspraak, ook op andere momenten.
Je kan tijdens 1 sessie (=een halve dag) voor meerdere workshops inschrijven. Vermeld bij het inschrijven, per workshop, het juiste aantal leerlingen. Het maximum aantal leerlingen per sessie is 12.
Inschrijven kan via de onderstaande knop.

Uitvoeren

Controleer bij de uitleg van de workshop of er gevraagd wordt om zelf iets mee te brengen. Indien niets vermeld is, zorg je voor schrijfgerief en wat kladpapier.

Je meldt je 10 minuten voor de aanvang van de sessie aan, bij de receptie (in de Stuiverstraat 108)
Je wordt begeleid naar het Green House lokaal. Het materiaal voor de workshops waarvoor je gereserveerd hebt, staat klaar. Ook de werkblaadjes liggen afgeprint voor je klaar.
Er is een noodnummer aanwezig in het lokaal waarop je kan beroep doen bij onvoorziene problemen.

Na de workshop word je opgehaald. Je krijgt de mogelijkheid om een evaluatieblad in te vullen. Eventuele defecten (veroorzaakt door een eigen leerling of opgemerkt tijdens de workshop) geef je door.

Onze sponsors

Zonder onderstaande partners was deze realisatie niet mogelijk