Welkom

In Greenhouse hebben we een proeftuin gecreëerd waar jongeren de kans krijgen om via eenvoudige proeven STEM-experimenten op te zetten. Ze worden ook geleerd de bekomen gegevens te verwerken en te interpreteren. We willen de jongeren bovendien in contact brengen met innovatieve en attractieve technologieën.

We hopen dat het woord PROEFTUIN op die manier zowel zijn letterlijke definitie “een plaats waar iets nieuws wordt uitgeprobeerd” als de betekenis “een tuin waar jongeren kunnen proeven (in dit geval van STEM)” eer aan doet.

Hoe werkt het?

Stappen die je moet ondernemen

Voorbereiden
Voorbereiden

De bezoekende leerkracht begeleidt zelf zijn klasgroep. Het is uiteraard niet mogelijk om dit zonder voorbereiding te doen.

Lees meer
Inschrijven
Inschrijven

Om praktische redenen vragen we om minstens 10 dagen op voorhand in te schrijven. Bezoek met leerlingen kan op maandagmiddag en donderdagmiddag Een voorbereidend bezoek (zonder leerlingen) kan, in onderlinge afspraak, ook op andere momenten.

Lees meer
Uitvoeren
Uitvoeren

Controleer bij de uitleg van de workshop of er gevraagd wordt om zelf iets mee te brengen. Indien niets vermeld is, zorg je voor schrijfgerief en wat kladpapier. Je meldt je om 9u00 aan, bij de receptie (in de Stuiverstraat 108)

Lees meer

Onze sponsors

Zonder onderstaande partners was deze realisatie niet mogelijk